Breaking News

Sebab mengapa anda memerlukan kad perubatan


Mengapa anda perlu kad perubatan walaupaun company anda ada menyediakan kad untuk anda?

 1. Syarikat hanya melindungi anda sehingga anda bersara sahaja

 2. Jumlah perlindungan yang syarikat sediakan kemungkinan besar tidak mencukupi, contohnya RM20,000 setahun

 Jika anda menunggu sehingga umur 55 tahun, pada waktu itu premium yang anda bayar untuk dapatkan perlindungan yang sama pada hari ini team meningkat. Anda terpaksa membayar lebih mahal. Lawati http://ozetiqa.blogspot.com 


No comments